Ekológia

Produkty vyrábame výlučne z hliny a minerálnych pieskov. Rôznorodú farebnú škálu tehál dosahujeme miešaním hlín a pieskov a najmä vypaľovaním.

Tehly sú vypaľované na 1100 - 1200 °C a nepridávame do nich žiadne umelé farbivá.

Obkladové pásiky vyrábame rezaním celých tehál, pričom sa denne spotrebuje 500-1000 m³ vody na chladenie rezacích automatov a dokonalé vyčistenie tehličiek.

Chránime prírodné zdroje a preto už 10 rokov používame čističku na filtrovanie technologickej vody. Od roku 2014 používame najmodernejšiu čističku technologickej vody v Strednej Európe s kapacitou 150 m³/hod.

Použitú vodu recyklujeme a denne nespotrebujeme viac čistej vody ako jedna malá domácnosť.

Využívame dokonca prebytočný tehlový prach po filtrácii, ktorý používame pod chodníkmi a cestami.

Ochrana životného prostredia je našou prioritou!